Lifekouč - Danková

vytvorenie webstránky a funnelu
ajadekor -eshop a webstranka

Misia:

Úlohou bolo vytvoriť prezentačnú webstránku a funnel pre lifekoučku, ktorá sa zaoberá autoimunitným poradenstvom.

 

Výzva:

Veľkou výzvou určite bolo vyhovieť požiadavkám na nižší rozpočet a zároveň implementovať plne funčný funnel, ktorý by bol schopný generovať zmysluplné a kvalifikované koktakty.

 

Výsledok:

Moderný funnel a webstránka pre autoimunitnú koučku, Evu Dankovú so zberom kontaktova a automatizovaným odosielaním informácii na email záujemcom o konzultácie, či bezplatný ebook.

 

Odkaz: lifekouc-dankova.sk